Permanent hårborttagning

Att ta bort hår från kroppen är inte ett så modernt påfund som man skulle kunna tro. I flera asiatiska kulturer har man ägnat sig åt hårborttagning under århundrade.  Man använde sig visserligen av relativt primitiva metoder i jämförelse med de alternativ som finns idag, men viljan att ta bort generande hårväxt har funnits länge hos människor. Den största förändringen, om man jämför hur det var förr och hur det är i modern tid, är att även män är intresserade att bli av med behåring från oönskade platser på kroppen.

De flesta önskar permanent hårborttagning, att efter ha genomgått en eller flera behandlingar och vara av med den oönskade hårväxten för gott. Men begreppet är något vilseledande då den permanenta borttagningen av hår inte egentligen är bestående för alla. Resultatet kan dessutom variera mycket hos olika personer. Om man istället är inställd på att borttagningen även är hämmande för återväxten kommer man som kund eller konsument att blir mer nöjd då detta ligger närmare sanningen.  Men metoderna som beskrivs ge permanent effekt ger i alla fall resultat under mycket längre tid än andra mer tillfälliga metoder.

Hårborttagning med laser

Den populäraste metoden för permanent hårborttagning är att använda sig av laser. Denna metod kan man använda sig av i hemmet genom att köpa en maskin som är anpassad för privat bruk. Man kan även vända sig till dem som har lasermaskiner för professionellt bruk vilket är vanligt förekommande hos skönhetssalonger eller på spaanläggningar.

Att ta bort oönskad behåring med laser fungerar som så att strålar av koncenterat ljus skjuts in i hårsäcken. Pigmentet i hårsäcken tar upp ljuset vilket resulterar i att håret förstörs. Denna procedur kan användas på de flesta ställen på kroppen.

Fördelen med att använda laser är att man kan fokusera direkt på de mest drabbade områdena och på de svarta hårstrån som är mest synliga. På detta sätt slipper man behandla hela områden av hud. Att använda sig av laser är dessutom en mycket snabb metod, det är en av anledningarna till dess popularitet. En majoritet av alla som använder sig av laser upplever att håret inte återvänder efter tre till fem behandlingar, men som förklarat ovan finns inga garantier.

Inför en permanent hårborttagning är det att rekommendera att ytan med det oönskade håret inte rakas, plockas eller vaxas på flera veckor. Ju grövre hår och större håret är vid behandling desto större är chansen till en framgångsrik permanent borttagning.

Att ta hänsyn till vid permanent hårborttagning

Efter en session av hårborttagning är det viktigt att skydda behandlade området från för mycket solljus. Anledningen till denna rekommendation är att behandlingen är mindre effektiv då kroppsytan utsätts för sol.

Att ta ägna sig åt permanent hårborttagning kan upplevas som smärtsamt. Man kan därför välja att kyla det område som ska behandlas med is en stund innan. Det finns även olika krämer med smärtlindrande effekt. Var medveten om att krämerna inte ska användas på en för stor del av kroppsytan, att det är att föredra att utföra borttagningen på olika delar av kroppen åt gången.

Forskning har på senare tid visat att den rök som uppstår när hår tas bort med laser kan vara skadlig, särskilt för dem som utför proceduren flera gånger dagligen. Det finns små partiklar av hår i röken som kan skapa irritation i luftrören. Se därför till att skydda er när behandlingen genomförs genom att använda skydd för munnen eller genom att utföra proceduren där det finns goda möjligheter att vädra.