Laserbehandling hår

Laser används inom skönhetsbranschen till flera olika saker. Det är bland annat möjligt att med laser genomföra hudförbättringar, ta bort leverfläckar eller genomföra permanent hårborttagning.

Laserbehandling hår

En vanlig och relativt enkel laserbehandling är när hårväxt ska tas bort. På marknaden finns det flera olika metoder och det bästa är att konsultera en klinik för att få tips på vilken metod som är bäst beroende på förutsättningarna. Däremot är sättet som håret tas bort på relativt lika oavsett vilken laserbehandling som väljs.

Hur mycket hår man har och hur snabbt det växer är mycket individuellt. Det beror bland annat på arv, hormoner och ålder. Det varierar även på kroppen hur många aktiva hårsäckar som finns på de olika kroppsdelarna. På huvudet är exempelvis 90% av alla hårsäckar aktiva medan det på armarna bara är 50%. Hur många procents aktiva hårsäckar som finns på den kroppsdel som ska behandlas är vad som främst avgör hur många behandlingar som behöver genomföras.

Orsaken till detta är att laserbehandlingen enbart är effektiv mot de aktiva hårsäckarna, dvs de som är i en tillväxtfas. Håret växer nämligen i cykler. En hårsäck som inte är aktiv har inte något pigment och eftersom värmen från lasern sprider sig via pigmentet ner till hårroten kommer därför inte dessa att dö ut. För att få ett perfekt resultat måste därför behandlingar ske ett flertal gånger så att alla hårsäckar varit aktiva när behandlingen genomförts. Hos de personer med mycket hårväxt kan det även behöva kompletteras med någon behandling en eller ett par gånger per år. Men detta är snarare ett undantag än en regel.

När en laserbehandling sker värmer lasern upp det pigment som finns i håret. Värmen går sedan ner till hårrötterna och förstör dessa.  En behandling som kan ta från några minuter till 30-40minuter. Detta främst beroende på hur stor del av kroppen som ska behandlas.