Hårborttagning – Laser

Att använda sig av laser för att ta bort hår har sin stora fördel i att det är ett sätt som skapar permanent hårreducering.  Dessutom är risken mycket liten att man ska få skador på huden. Den nyaste laserformen kallas för Diode-laser och är väldigt skonsam mot huden. Detta samtidigt som de flesta av dessa system har ett kylsystem som gör att huden kyls under behandling vilket även det minskar risken för rodnader.

Så fungerar Hårborttagning med laser

När man använder laser för att få bort hår värmer lasern upp pigmentet vilket sedan sprider vidare värmen ner till hårets rötter. Dessa värms upp till ca 70 grader vilket gör att hårrötterna dör och håret därmed inte kommer att växa ut mer.

Det som är svårigheten är att hitta rätt dos av lasern och därmed uppnå exakt temperatur. Blir det för varmt är risken att personen får hudskada. Det är orsaken till att man alltid bör gå till väletablerade företag inom denna bransch som har rutin på att genomföra dessa behandlingar.

Att tänka på

  • Inte sola

Eftersom det främst är hud- och hårfärg som avgör hur mycket laser som ska användas är det vikigt att man har sin vardagliga hudfärg när behandlingen påbörjas. Med andra ord bör man inte resa utomlands och sola eller sola i solarium 6-8 veckor för behandlingen. Detta bör inte heller ske 6-8 veckor efter behandlingen eftersom det kan reducera effekten.

  • Inte färga m.m.

Av samma orsak som ovan ska man inte färga, vaxa eller bleka håret några veckor före. Har en vaxning genomförts bör man vänta minst 4 veckor innan hårborttagning med laser genomförs.

  • Olika lång tid

Att ta bort hår med laserbehandling tar olika lång tid för olika personer. Det är flera faktorer som spelar in och det är relativt svårt att säga exakt hur många omgångar man måste behandla för att nå önskat resultat.  Ett medel är 5-7 gånger vilket man bör ha i åtanke när man påbörjar en sådan process.

Den stora orsaken till att det inte räcker med en enda gång är att det enbart är de aktiva hårsäckarna som blir behandlade. De vilande hårsäckarna har inget pigment vilket gör att de inte blir uppvärmda av lasern.

  • Lång behandlingstid

Räkna med 4-8 veckor mellan varje behandling. Det betyder att det inte är ovanligt att det tar ett år innan man är helt fri från hårväxt.

Att hitta företag som genomför laserbehandlingar

Det finns en mängd olika sätt att genomföra hårborttagningar. Allt från den klassiska hyveln till bland annat laserbehandlingar. Av den anledningen räcker det inte med att söka efter just hårborttagning på internet. Man bör smalna av sökningen mot ”Hårborttagning Laser” för att på så vis endast få fram de relevanta sökträffarna inom detta.